Välkommen till vår blogg!

Här kan du läsa våra senaste blogginlägg.

Välkommen Åsa!

När det stora ebolautbrottet skedde för ett par år sedan testade vi våra proteinhämmare för att se om de kunde användas till att döda av ebolavirus. Till vår förvåning hittade vi en substansfamilj som inte bara effektivt dödade av ebolaviruset utan också en rad andra... read more

Grattis Saeed Eshtad!

Ett stort grattis till nyblivne Fil.dr Saeed Eshtad som framgångsrikt disputerade med sin avhandling “ Targeting DNA repair pathways for cancer therapy” den 13 februari. Handledare till Saeed var Thomas Helleday och opponent var professor Arne Klungland från Oslo... read more

Proteinet MTHFD2 kartlagt.

Proteinet MTHFD2 är ett ämne som enbart återfinns i cancerceller, men inte i normal vävnad. Den är helt nödvändig för cancercellernas överlevnad, men inte för vanliga celler. Det gör MTHFD2 till ett mycket intressant fokus för vår forskning, då vi letar efter ämnen... read more

När och varför MTH1?

När och varför MTH1? En nyligen publicerad artikel från Helleday Laboratory, Karolinska Institutet med kollegor från Stockholms University och Heinrich-Heine University i Dusseldorf svarar på den frågan. Det har länge varit känt att hämning av proteinet MTH1 specifikt... read more

Thomas Helleday får ERC Advanced Grant

Thomas Helleday får ERC Advanced Grant Thomas Helleday är en av nio forskare som får stöd av det europeiska forskningsrådet i 2015 års utlysning. Anslaget ligger på 2.5 miljoner euro över fem år. Några av de kriterier som måste uppfyllas är att forskarens projekt ska... read more

Ny cancerbehandling i ett nötskal

Kumar Sanjiv är en av forskarna som publicerat en artikel i Cell Report om en ny behandling mot cancer. En behandling som bara dödar cancer celler. Den nya behandlingen är en kombination av två hämmare. Hämmarna slår ut varsitt protein inom samma signalväg. Idag... read more

Thomas Helleday är Årets cancerforskare 2016

Under Cancerfondens gala “Nej till cancer” så delades utmärkelsen “Årets cancerforskare” ut. Thomas Helleday tog emot äran och sa “Vi är ett steg från kliniska tester”. Den 11:e januari höll Cancerfonden en gala på Cirkus i Stockholm, galan sändes på TV4 mellan 20:00... read more
There are 2 major kinds of motorcycle chanel replica saddlebags. Throw over saddlebags and hard mount saddlebags. The concept of hard mount saddlebags originated from throw over saddlebags which were used in early 1950 for your first time. As the motorcycle business experienced a big boom in 1960 especially after the chanel replica sale the motorcycle luggage also evolved. As major motorcycle companies launched bigger and better motorcycle folks chanel replica sale began traveling farther on there motorcycles. Many riders formed groups and chanel replica rode cross country and from city to city. Chanel replica handbags outlet is your trusting choosing. This permanent installation resulted in the saddlebags is more reliable and sturdy.