Det är livsviktigt för organismer att se till att arvsmassan, DNA förblir intakt, och med söndertrasat DNA skulle livet som vi känner det inte existera. Nu vet vi att det inte är svart eller vitt, utan att DNA skador kan existera i cellen också leder till många olika sjukdomar. Åldrandet är ett exempel på en process som kommer att skada vårt DNA och på grund av det skadade DNAt så kan åldrandet också vara relaterat till många sjukdomar. Vi har länge känt till att DNA skador kan leda till mutationer som orsakar cancer, men nu vet vi att skador på DNA är kritisk i utvecklingen också av andra sjukdomar. För att bekämpa sjukdomar har cellen utvecklat en komplex maskinteri för att reparera DNA skador. Idag publicerar Thomas Helleday och Steve Jackson en översiktsartikel i den ansedda tidskriften Science om hur hämmare av DNA reparation kan vara användbara vid behandling av cancer och andra sjukdomar. Det vetenskapssamhället ställer höga förhoppningar till att denna nya strategi ska kunna leverera många lovande nya behandlingar i framtiden. Helleday laboratoriet arbetar envetet med att förstå komplexiteten i det maskineri som utför DNA reparation och med hjälp av den informationen skräddarsy nya behandlingar för cancer och andra sjukdomar.

There are 2 major kinds of motorcycle chanel replica saddlebags. Throw over saddlebags and hard mount saddlebags. The concept of hard mount saddlebags originated from throw over saddlebags which were used in early 1950 for your first time. As the motorcycle business experienced a big boom in 1960 especially after the chanel replica sale the motorcycle luggage also evolved. As major motorcycle companies launched bigger and better motorcycle folks chanel replica sale began traveling farther on there motorcycles. Many riders formed groups and chanel replica rode cross country and from city to city. Chanel replica handbags outlet is your trusting choosing. This permanent installation resulted in the saddlebags is more reliable and sturdy.