Helleday Laboratory anställer projektledare inför kommande kliniska prövningar

Varje dag tar oss närmare kliniska prövningar för MTH1 hämmare och nyligen tog laboratoriet ett steg framåt genom att anställa en klinisk projektledare.

Att ta en biologisk upptäckt, som att MTH1 behövs för att hålla cancerceller vid liv, till en behandling är en lång process. Sedan MTH1 projektets start har laboratoriet arbetat med kliniska prövningar av behandlingen i bakhuvudet och sen ett år tillbaka har Laboratoriet arbetet flitigt med att sätta igång kliniska prövningar.

“Nu tar vi nästa steg” Säger Thomas Helleday “Detta kommer man se tillbaka till och se att det är nu, under de första decennierna under 2000-talet, som vi gjorde skillnad för cancer.”

Ett viktigt steg för laboratoriet var att anställa någon som har den erfarenhet som krävs för kliniska prövningar. Teresa Sandvall, som har anställts, är  Clinical Research Manager (CRM)och har tidigare arbetat i många år med kliniska prövningar hos Novartis. Närmast kommer hon från Karolinska Trial Alliance (KTA) där hon mycket lyckosamt startat och drivit en världsunik befolkningsstudie, SCAPIS, med huvudsyftet att hitta riskmarkörer för hjärt-lungsjukdomar.

”Vi har länge arbetat nära med kliniker, speciellt med Dr. Jeffrey Yachnin som leder kliniska onkologiska prövningsenheten på Karolinska sjukhuset, för att planera kliniska prövningar. MTH1 projektet har nu kommit in i en fas där vi kände att vi behövde en CRM (Clinical Research Manager) i vår forskargrupp för att ytterligare stärka upp den regulatoriska och kliniska kunskapen inom gruppen och Teresa är perfekt för den uppgiften” säger Ulrika Warpman Berglund, MTH1 projektledare.

“MTH1 projektet är väldigt spännande. Det har sån potential.” säger Teresa Sandvall “Jag är oerhört tacksam och stolt över att Helleday Laboratory ville anställa mig för att leda den kliniska processen.”

Projekt start

Kliniska prövningar start
Det är intresset och investeringarna från organisationer och privatpersoner som driver projektet framåt. Utan donationer, stora som små, så hade projektet inte varit här idag.

There are 2 major kinds of motorcycle chanel replica saddlebags. Throw over saddlebags and hard mount saddlebags. The concept of hard mount saddlebags originated from throw over saddlebags which were used in early 1950 for your first time. As the motorcycle business experienced a big boom in 1960 especially after the chanel replica sale the motorcycle luggage also evolved. As major motorcycle companies launched bigger and better motorcycle folks chanel replica sale began traveling farther on there motorcycles. Many riders formed groups and chanel replica rode cross country and from city to city. Chanel replica handbags outlet is your trusting choosing. This permanent installation resulted in the saddlebags is more reliable and sturdy.