Kumar Sanjiv är en av forskarna som publicerat en artikel i Cell Report om en ny behandling mot cancer. En behandling som bara dödar cancer celler.

Den nya behandlingen är en kombination av två hämmare. Hämmarna slår ut varsitt protein inom samma signalväg. Idag används endast en av hämmarna i kombination med antingen strålning eller kemoterapi. Genom att kombinera hämmarna utan kemoterapi eller strålning så har Kumar och hans medförfattare visat syntetisk dödlighet inom samma signalväg. Något dom är först i världen med.

Sanjiv säger “I ett nötskal så kan vi döda endast cancer celler utan att skada friska celler.”.

Den nya typen av behandling är något som vi hoppas kunna se snart i kliniska sammanhang. När vet vi inte. För att hålla dig uppdaterad så kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev!

Om två proteiner är i samma signalväg betyder det att proteinerna har ett liknande ansvar i cellen. Proteinerna som nämns hittas i en signalväg som har ansvar över DNA reparation när det delas.

Proteinerna som hämmas heter ATR och CHK1. Du kan läsa mer om proteinerna här:

ATR: http://www.proteinatlas.org/ENSG00000175054-ATR/tissue
CHK1: http://www.proteinatlas.org/ENSG00000149554-CHEK1/tissue

 

There are 2 major kinds of motorcycle chanel replica saddlebags. Throw over saddlebags and hard mount saddlebags. The concept of hard mount saddlebags originated from throw over saddlebags which were used in early 1950 for your first time. As the motorcycle business experienced a big boom in 1960 especially after the chanel replica sale the motorcycle luggage also evolved. As major motorcycle companies launched bigger and better motorcycle folks chanel replica sale began traveling farther on there motorcycles. Many riders formed groups and chanel replica rode cross country and from city to city. Chanel replica handbags outlet is your trusting choosing. This permanent installation resulted in the saddlebags is more reliable and sturdy.