Proteinet MTHFD2 är ett ämne som enbart återfinns i cancerceller, men inte i normal vävnad. Den är helt nödvändig för cancercellernas överlevnad, men inte för vanliga celler. Det gör MTHFD2 till ett mycket intressant fokus för vår forskning, då vi letar efter ämnen som kan identifiera och förgöra cancerceller men samtidigt skona vanliga celler. Ett stort steg framåt är att identifiera kristallstrukturen hos MTHFD2. Vi kan nu berätta att vi har kartlagt MTHFD2’s hela uppbyggnad tillsammans med en liten molekylär hämmare av proteinet, något som definitivt kommer att förenkla vår framtida forskning om att hitta riktigt potenta hämmare mot proteinet. Resultaten publicerades i tidskriften Cancer Research den 15 februari.

 

There are 2 major kinds of motorcycle chanel replica saddlebags. Throw over saddlebags and hard mount saddlebags. The concept of hard mount saddlebags originated from throw over saddlebags which were used in early 1950 for your first time. As the motorcycle business experienced a big boom in 1960 especially after the chanel replica sale the motorcycle luggage also evolved. As major motorcycle companies launched bigger and better motorcycle folks chanel replica sale began traveling farther on there motorcycles. Many riders formed groups and chanel replica rode cross country and from city to city. Chanel replica handbags outlet is your trusting choosing. This permanent installation resulted in the saddlebags is more reliable and sturdy.