Vår vision är att hitta ett botemedel mot cancer

Många påstår att det inte finns något botemedel att finna, att sjukdomen är för complex för att vi ska kunna förstå den. Vi tror att de har fel.
För 50  år sedan dog de flesta barn som diagnostiserades med cancer, idag botas nästan alla. Testikelcancer var tidigare samma sak som en dödsdom, men idag kan vi bota de flesta fallen. Radio- och kemoterapi fortsätter att vara effektiva vapen mot cancer och kan i flera fall till och med bota patienten.

Vår idé bygger på två strategier.

DNA skador för att döda cancer

I stort sett alla behandlingar som lyckas bota cancer bygger på att inducera DNA skador. Med dagens detaljerade kunskap borde vi kunna ta fram mer specifika behandlingar än röntgenstrålen från 1800-talet eller analoger till gammalmodiga kemiska stridsmedel. Specifikt för cancer är höga nivåer av DNA skador orsakade av cancercellens förändrade metabolism. Vår strategi är att omvandla cancer-specifika skador till toxiska lesioner som bara orsakar skada i cancerceller.

Kombinationsbehandlingar

Under 1980-talet dog många unga människor i AIDS-epidemin orsakad av HIV viruset. Alla pratade om att bota AIDS eller cancer som vetenskapens helige gral. Kombinationsbehandlingar löste AIDS problematiken och idag finns effektiva behandlingar som hindrar HIV-bärare från att utveckla AIDS.

På ett liknande sätt finns endast ett begränsat antal möjligheter för en cell att förhindra eller reparera DNA skador som finns i cancerceller. Vår hypotes är att en viss specifik kombination av DNA- reparationshämmare är icke-förenliga med cancercellers överlevnad. Eftersom DNA-skadande substanser i visa fall botar cancer tror vi att det slutgiltiga botemedlet finns att finna i den rätta kombinationsbehandlingen.

There are 2 major kinds of motorcycle chanel replica saddlebags. Throw over saddlebags and hard mount saddlebags. The concept of hard mount saddlebags originated from throw over saddlebags which were used in early 1950 for your first time. As the motorcycle business experienced a big boom in 1960 especially after the chanel replica sale the motorcycle luggage also evolved. As major motorcycle companies launched bigger and better motorcycle folks chanel replica sale began traveling farther on there motorcycles. Many riders formed groups and chanel replica rode cross country and from city to city. Chanel replica handbags outlet is your trusting choosing. This permanent installation resulted in the saddlebags is more reliable and sturdy.