The drugs of the future will target DNA repair

Keeping up the intact DNA is vital for all organisms, and life as we know of it would not exist. Now, we know it is not black or white, but that DNA damage can also lead to imperfection leading to various diseases. Ageing is an example of a process that will damage...

Framtidens läkemedel kommer att hämma DNA reparation

Det är livsviktigt för organismer att se till att arvsmassan, DNA förblir intakt, och med söndertrasat DNA skulle livet som vi känner det inte existera. Nu vet vi att det inte är svart eller vitt, utan att DNA skador kan existera i cellen också leder till många olika...