Turning cancer defects into cures

Med ett team på 70 forskare från 22 olika nationer så utnyttjar vi cancerns svagheter till att skräddarsy nya behandlingar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att inte missa spännande nyheter och läsa det senaste om vår forskning!


Välkommen till Helledaylaboratoriet

Helledaylaboratoriet består av en stor grupp forskare med varierande bakgrunder; här finns bland annat molekylärbiologer, läkemedelskemister både från läkemedelsindustrin och universitetsvärlden, biokemister och läkare. Det vi har gemensamt är vår vilja att ta resultaten från vår grundforskning hela vägen fram till apoteksdiskarna, med det ultimata målet att våra behandlingar ska förlänga och förbättra människors liv.

Nobelpristagaren Otto Warburg var den första att utforska cancers metabolism, och är också upphovsman till citatet ”Botemedlet mot cancer kommer bestå av kunskap om cancerns biokemi, och av människans biokemi”. Vi tror att han hade helt rätt!

Med vår kunskap om hur metabolismen förändras i cancerceller så kan vi göra verkliga framsteg inom utvecklingen av effektiva behandlingsmetoder. Läs gärna mer om vårt arbete om cellers glukosmetabolism och nukleotidmetabolism (länkar på engelska).

Merparten av dagens cancerbehandlingar består fortfarande av cytostatika- och strålbehandlingar, och fungerar genom att de orsakar skador på cancercellernas DNA. Vi vet idag att cancerceller överlag har en betydligt högre nivå av skadat DNA jämfört med friska celler något vi skrivit mer om här och här (länkar på engelska). Tidigare har Helledaylaboratoriet kunnat utnyttja detta hos cancerceller och visat att PARP-hämmare selektivt dödar rekombinationsdefekta cancerceller i ärftlig bröst- och  äggstockscancer. Detta är numera en godkänd behandling och används för att hjälpa patienter över hela världen.


Prisregn över Helledaylaboratoriets Sean Rudd

Vår postdoc Sean Rudd har hittills haft en riktigt bra vecka. I onsdags belönades han med priset ”SciLifeLab Highlight of the year 2016″ på SciLifeLab summit här i Solna, och igår kom beskedet att Sean har fått 200 000kr från Alex och Eva Wallströms stiftelse för hans...

Proteinet MTHFD2 kartlagt.

Proteinet MTHFD2 är ett ämne som enbart återfinns i cancerceller, men inte i normal vävnad. Den är helt nödvändig för cancercellernas överlevnad, men inte för vanliga celler. Det gör MTHFD2 till ett mycket intressant fokus för vår forskning, då vi letar efter ämnen...

Thomas Helleday publishes a perspective on drugging DNA repair in Science

Thomas Helledays receives ERC Advanced Grant

Thomas Helledays receives ERC Advanced Grant Thomas Helleday is one of nine scientists receiving a grant of 2.5 million euros over five years from the European Research Council. Research proposed for funding to the ERC should aim high, both with regards to the...

Thomas Helleday får ERC Advanced Grant

Thomas Helleday får ERC Advanced Grant Thomas Helleday är en av nio forskare som får stöd av det europeiska forskningsrådet i 2015 års utlysning. Anslaget ligger på 2.5 miljoner euro över fem år. Några av de kriterier som måste uppfyllas är att forskarens projekt ska...


Nyheter

Välkommen Åsa!

När det stora ebolautbrottet skedde för ett par år sedan testade vi våra proteinhämmare för att se om de kunde användas till att döda av ebolavirus. Till vår förvåning hittade vi en substansfamilj som inte bara effektivt dödade av ebolaviruset utan också en rad andra...

Grattis Saeed Eshtad!

Ett stort grattis till nyblivne Fil.dr Saeed Eshtad som framgångsrikt disputerade med sin avhandling “ Targeting DNA repair pathways for cancer therapy” den 13 februari. Handledare till Saeed var Thomas Helleday och opponent var professor Arne Klungland från Oslo...
Jag är naturligtvis skitglad och imponerad av ditt arbete. Det finns förstås inte ord som räcker för att beskriva hur tacksam jag är; både för min egen del och för mina barn och släktingar skull. Det ger verkligen hopp till att bryta kedjan av cancer i släkten. Hoppas att den snart kommer ut på marknaden så att fler kan bli hjälpta av den. Marie

Stockholm

Vår vision

Vi tror att våra behandlingar kommer att göra cancer till en kronisk sjukdom och att vi kommer att kunna erbjuda prisvärda behandlingar över hela världen. Vi når vårt mål genom öppen innovation och genom en stiftelse, vilket garanterar långsiktig nytta för mänskligheten.

Vårt uppdrag

Vi använder cancerdefekter i nya behandlingar. Cancerceller har redan en hel del DNA-skador och störningar i DNA-reparationen. Genom att hämma DNA-reparation ökar vi DNA-skadan för att döda cancerceller, utan att skada friska celler.
There are 2 major kinds of motorcycle chanel replica saddlebags. Throw over saddlebags and hard mount saddlebags. The concept of hard mount saddlebags originated from throw over saddlebags which were used in early 1950 for your first time. As the motorcycle business experienced a big boom in 1960 especially after the chanel replica sale the motorcycle luggage also evolved. As major motorcycle companies launched bigger and better motorcycle folks chanel replica sale began traveling farther on there motorcycles. Many riders formed groups and chanel replica rode cross country and from city to city. Chanel replica handbags outlet is your trusting choosing. This permanent installation resulted in the saddlebags is more reliable and sturdy.