2011 kontaktade Anki Thomas Helleday om hans PARP-hämmare, fyra år senare fick hon medicinen och idag lever hon ett liv utan cancer.

Anki levde med en cancer med ett CA125 värde på 2055 och sen hon börjat sin nya behandling upptäckt av Thomas Helleday så har det värdet sjunkit till under 50. Redan efter fyra veckor så hade värdet sjunkit till runt 500.

Idag lever Anki ett cancerfritt liv, hon är tillbaka på jobbet och funderar på att skaffa husdjur.
Lyssna på den korta intervjun mellan Anki och Thomas.

There are 2 major kinds of motorcycle chanel replica saddlebags. Throw over saddlebags and hard mount saddlebags. The concept of hard mount saddlebags originated from throw over saddlebags which were used in early 1950 for your first time. As the motorcycle business experienced a big boom in 1960 especially after the chanel replica sale the motorcycle luggage also evolved. As major motorcycle companies launched bigger and better motorcycle folks chanel replica sale began traveling farther on there motorcycles. Many riders formed groups and chanel replica rode cross country and from city to city. Chanel replica handbags outlet is your trusting choosing. This permanent installation resulted in the saddlebags is more reliable and sturdy.