Proteinet MTHFD2 kartlagt.

Proteinet MTHFD2 är ett ämne som enbart återfinns i cancerceller, men inte i normal vävnad. Den är helt nödvändig för cancercellernas överlevnad, men inte för vanliga celler. Det gör MTHFD2 till ett mycket intressant fokus för vår forskning, då vi letar efter ämnen...
När och varför MTH1?

När och varför MTH1?

När och varför MTH1? En nyligen publicerad artikel från Helleday Laboratory, Karolinska Institutet med kollegor från Stockholms University och Heinrich-Heine University i Dusseldorf svarar på den frågan. Det har länge varit känt att hämning av proteinet MTH1 specifikt...
Ny cancerbehandling i ett nötskal

Ny cancerbehandling i ett nötskal

Kumar Sanjiv är en av forskarna som publicerat en artikel i Cell Report om en ny behandling mot cancer. En behandling som bara dödar cancer celler. Den nya behandlingen är en kombination av två hämmare. Hämmarna slår ut varsitt protein inom samma signalväg. Idag...
There are 2 major kinds of motorcycle chanel replica saddlebags. Throw over saddlebags and hard mount saddlebags. The concept of hard mount saddlebags originated from throw over saddlebags which were used in early 1950 for your first time. As the motorcycle business experienced a big boom in 1960 especially after the chanel replica sale the motorcycle luggage also evolved. As major motorcycle companies launched bigger and better motorcycle folks chanel replica sale began traveling farther on there motorcycles. Many riders formed groups and chanel replica rode cross country and from city to city. Chanel replica handbags outlet is your trusting choosing. This permanent installation resulted in the saddlebags is more reliable and sturdy.