Prisregn över Helledaylaboratoriets Sean Rudd

Prisregn över Helledaylaboratoriets Sean Rudd

Vår postdoc Sean Rudd har hittills haft en riktigt bra vecka. I onsdags belönades han med priset ”SciLifeLab Highlight of the year 2016″ på SciLifeLab summit här i Solna, och igår kom beskedet att Sean har fått 200 000kr från Alex och Eva Wallströms stiftelse för hans...

Välkommen Åsa!

När det stora ebolautbrottet skedde för ett par år sedan testade vi våra proteinhämmare för att se om de kunde användas till att döda av ebolavirus. Till vår förvåning hittade vi en substansfamilj som inte bara effektivt dödade av ebolaviruset utan också en rad andra...

The drugs of the future will target DNA repair

Keeping up the intact DNA is vital for all organisms, and life as we know of it would not exist. Now, we know it is not black or white, but that DNA damage can also lead to imperfection leading to various diseases. Ageing is an example of a process that will damage...

Framtidens läkemedel kommer att hämma DNA reparation

Det är livsviktigt för organismer att se till att arvsmassan, DNA förblir intakt, och med söndertrasat DNA skulle livet som vi känner det inte existera. Nu vet vi att det inte är svart eller vitt, utan att DNA skador kan existera i cellen också leder till många olika...
Anki lever idag tack vare PARP-hämmare

Anki lever idag tack vare PARP-hämmare

2011 kontaktade Anki Thomas Helleday om hans PARP-hämmare, fyra år senare fick hon medicinen och idag lever hon ett liv utan cancer. Anki levde med en cancer med ett CA125 värde på 2055 och sen hon börjat sin nya behandling upptäckt av Thomas Helleday så har det...