Välkommen Åsa!

När det stora ebolautbrottet skedde för ett par år sedan testade vi våra proteinhämmare för att se om de kunde användas till att döda av ebolavirus. Till vår förvåning hittade vi en substansfamilj som inte bara effektivt dödade av ebolaviruset utan också en rad andra virus i cellerna. Våra data visar att behandlingen också fungerar mot zikavirus och nu har vi säkerställt finansiering för att kunna ta det här projektet framåt. Vi har anställt Dr Åsa Rosenquist, en av uppfinnarna till en godkänd behandling av hepatit C-virus, för att leda projektet. Läs om Åsas tidigare framgångar i tidskriften Naturvetare.

Åsa Rosenquist.

 

Recommended articles