Welcome Dr Åsa Rosenquist

A few years ago, when west Africa was plagued by an devastating Ebola outbreak, we tried out our protein inhibitors on the Ebola virus. We were delighted when we realized we’d found a group of substances that not only effectively killed the the Ebola virus, but also a range of other viruses as well. Our data […]

Välkommen Åsa!

När det stora ebolautbrottet skedde för ett par år sedan testade vi våra proteinhämmare för att se om de kunde användas till att döda av ebolavirus. Till vår förvåning hittade vi en substansfamilj som inte bara effektivt dödade av ebolaviruset utan också en rad andra virus i cellerna. Våra data visar att behandlingen också fungerar […]