Grattis Saeed Eshtad!

Ett stort grattis till nyblivne Fil.dr Saeed Eshtad som framgångsrikt disputerade med sin avhandling “ Targeting DNA repair pathways for cancer therapy” den 13 februari. Handledare till Saeed var Thomas Helleday och opponent var professor Arne Klungland från Oslo universitetssjukhus. Vill du läsa avhandlingen så finns den att hämta här.

Fil.dr Saeed Eshtad och professor Thomas Helleday vid Saeeds disputation.

 

Recommended articles